Sla navigatie over

Kalmthout neemt lokale maatregelen tegen hoge energieprijzen

Afgelopen gemeenteraad stelde de meerderheid een nota voor over de maatregelen die Kalmthout zal nemen naar aanleiding van de energiecrisis. Open Vld Kalmthout spoorde eerder deze maand het college al aan om werk te maken van lokale maatregelen. Hun voorstel werd zo goed als volledig overgenomen, met enkele uitbreidingen.

Allereerst wil het bestuur het goede voorbeeld geven en zijn eigen energieverbruik zoveel mogelijk verminderen. Zo zal de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen verlaagd worden naar 19° en zullen er energiemeesters aangesteld worden per gebouw om het energieverbruik te monitoren. Ook het brandregime van de openbare verlichting zal aangepast worden. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke maatregelen zoals o.a. het installeren van een UV-filter in het zwembad, het stilleggen van de fontein aan de bib, de dakrenovatie van Gitok bovenbouw en de optimalisatie van de warmtepomp en de ventilatie in de sporthal van Achterbroek.

Verwarmingsketel Diesterweg zorgenkindje

De verwarmingsketel in Diesterweg is een zorgenkindje. Dat is een centrale, robuuste verwarmingsketel met een zeer hoog verbruik. Deze ketel moet zo snel mogelijk vervangen worden door een energiezuinig type en een gedecentraliseerd systeem via een stookplaatsrenovatie. De gemeente gaat dit stante pede bespreken met de Stad Antwerpen als eigenaar.

Subsidie hier, subsidie daar

Daarnaast wil het bestuur subsidies voorzien voor dak-, zolder-, buitenmuur- en vloer/kelderisolatie, beglazing, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler, EPC labelverbeteringen bij renovatie, energie-audit bij renovatie, groendak, hemelwaterputten bij bestaande woningen, infiltratievoorzieningen bij bestaande woningen, ontharden en vergroenen, aanleg van kleine landschapselementen en zwaluwnesten.

Lokale renovatiegolf op gang brengen

“Dit zijn teveel verschillende subsidies en er zijn er bij die in de verste verte niets met energie te maken hebben,” aldus Johan Cassimon, gemeenteraadslid voor Open Vld Kalmthout. “Op de korte termijn moeten alle aandacht en beschikbaar budget gericht worden op maatregelen die particulieren ondersteunen bij investeringen in isolatie, energiezuinige beglazing en substantiële verbeteringen van het EPC-label. Op die manier kan daar meer budget naar gaan en kunnen we hopelijk een lokale renovatiegolf in beweging zetten. Het is immers bij die slecht-geïsoleerde woningen dat zich de meest acute problemen stellen.”

Lokale energiepremie

Het bestuur werkt ook aan een reglement om een lokale energiepremie toe te kennen aan mensen die geen recht hebben op het sociaal tarief, maar een beperkt inkomen hebben. “Eigenlijk is dat waanzin,” vindt Johan Cassimon. “Het is een illusie dat we alles met overheidsgeld kunnen compenseren. Dat is symptoombestrijding, zelfs geen symptoombestrijding, het is symptoomverergering, zonder de onderliggende oorzaak aan te pakken. De prijzen rijzen de pan uit omdat er meer vraag is dan aanbod. Meer aanbod kan helpen, maar daarvoor zijn de mogelijkheden op korte termijn, zeker voor lokale besturen, beperkt. Ik had in deze nota graag ergens een substantieel aanbod verhogend project zien staan. Dat is een gemiste kans.”

“Zonder aanbod verhogende projecten zit er niets anders op dan de vraag naar energie maximaal beperken,” bepleit Johan Cassimon. “Die boodschap moeten we als bestuur uitdragen. Het subsidiëren van energieverbruik is krak het tegenovergestelde. We mogen natuurlijk niemand in de kou laten staan, maar de steunmechanismen moeten enkel dienen voor wie in serieuze energiearmoede dreigt te vallen. Het OCMW zoekt vandaag al actief mee naar oplossingen wanneer energiearmoede dreigt. Dat zie ik op elke vergadering van het bijzonder comité. En dat is volgens mij de beste methode: case by case kijken hoe we burgers die in de problemen komen, kunnen helpen. Geen generieke premies die het energieverbruik stimuleren.”

Andere crisis dan de coronacrisis

Burgemeester Jacobs wierp nog op dat Open Vld Kalmthout tijdens de coronacrisis een felle voorstander van premies was, maar Johan Cassimon verdedigde zich door te stellen dat het over twee totaal verschillende crisissen gaat die dus ook een verschillende beleidsreflex verantwoorden: “Tijdens de coronacrisis verplichtte de overheid bepaalde bedrijven om te sluiten, dan is het logisch dat de overheid die bedrijven en werknemers steunt. Er komen inderdaad enkele moeilijke jaren aan, de tijd die nodig is om het verbruik te drukken en te compenseren met nieuwe aanvoerlijnen en meer hernieuwbare energie. Hoe meer premies er nu uitgedeeld worden, hoe langer die moeilijke jaren zullen duren en ik leef liever in gemakkelijke jaren,” besluit Johan Cassimon.

Bekijk de eerste reactie van gemeenteraadslid Johan Cassimon: https://www.youtube.com/watch?v=oRtOlfMg-eU

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder