Sla navigatie over

Meerderheid heeft enkel oor naar Route2School van fietsplan

Naar aanleiding van de buis van de gemeente Kalmthout op zijn fietsrapport legde raadslid Johan Cassimon (Open Vld Kalmthout) afgelopen gemeenteraad een fietsplan op tafel. Het plan legde de nadruk op het betrekken van de Kalmthoutenaar bij het fietsbeleid, concrete oplossingen voor conflictsituaties aan de overwegen, een centraal fietsmeldpunt en strengere handhaving. Het bestuur zag enkel heil in het in zee gaan met een externe partner die het bestuur helpt om de schoolgaande jeugd, ouders en leerkrachten te betrekken om mobiliteitsknelpunten op hun dagelijkse woon-schoolroute te melden en te zoeken naar oplossingen.

Bevoegd schepen voor mobiliteit, Jef Van den Bergh, vertelde dat het bestuur al veel inspanningen doet voor de fietser, maar noemde geen concrete maatregelen. Route2School, een app die lokale besturen en scholen helpt om schoolroutes veiliger te maken, leek hem wel een goed idee. Open Vld Kalmthout deed hieromtrent al een voorstel in 2019, maar hij gaf toe dat dit een beetje was blijven liggen. Ze willen hieromtrent grensoverschrijdend werken, binnen de politiezone, omdat die schoolroutes natuurlijk geen rekening houden met de gemeentegrenzen. Dat wordt nu binnen het politiecollege opgenomen.

Geen actie omtrent overwegen

Omtrent de overwegen was het bestuur andermaal duidelijk, daar gaat deze legislatuur niets meer gebeuren. Zelfs het monitoren van verkeersstromen tijdens de sluitingen van overwegen door Infrabel, lijkt te veel gevraagd. Op die manier zou Kalmthout immers een goed idee krijgen van de impact van mogelijke toekomstige ingrepen.

Iedereen weet waar hij terecht kan voor vragen omtrent fietsinfrastructuur

Kalmthout kreeg de laagste score voor communicatie op de fietsenquête, namelijk 1,7 op 5 op de stelling ‘ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten rond fietsinfrastructuur’. Maar ook daar ziet het bestuur geen graten in. De mailbox van [email protected] puilt uit, wat zou moeten betekenen dat die alombekend is. Een quick win, zoals duidelijke affichage aan fietsknooppunten, bijvoorbeeld aan de Kalmthoutse stations, zal er niet komen.

Handhaving via politiezone Grens

Het gemeentebestuur pleit wel, net als Open Vld Kalmthout, voor effectieve handhaving in zone 30’s via politiezone Grens. Het aanschaffen van een mobiele flitsinstallatie en via een GAS-reglement zelf kleine verkeersboetes innen, ziet het bestuur dan weer niet zitten. Dit staat decretaal blijkbaar nog onvoldoende op punt en geeft problemen qua opvolging en recidive.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder