Sla navigatie over

Miljoenen Kalmthouts belastinggeld staan te verdampen op rekeningen omdat investeringen achterblijven

Het lijstje met uitgestelde investeringen van de gemeente Kalmthout groeit jaar na jaar. Nieuwe fietspaden, bv. aan de Achterbroeksteenweg, rioleringsprojecten, bv. in de Geusenbacklaan, renovaties, saneringen, inrichtingsplannen, om van het nieuwe gemeentehuis nog maar te zwijgen. Doordat het belastinggeld wel blijft binnenstromen, staat er momenteel meer dan 7,5 miljoen euro op de rekeningen. De inflatie smult ervan.

Zelfs de eigen financiële dienst zegt dat het zo niet verder kan. In hun rapport staat dat er nood is aan een betere planning om zo een efficiënter financieel beheer te kunnen voeren. Het budget en meerjarenplan worden namelijk ook gebruikt als signaalfunctie om aan te geven welke projecten in de pijplijn zitten. Hierdoor worden er budgetten voorzien die onmogelijk allemaal binnen het voorziene tijdsbestek gerealiseerd kunnen worden.

Slechts 40% van geplande investeringen gehaald

“In 2021 haalde Kalmthout een investeringsritme van nog geen 40% en 2022 stevent op datzelfde niveau af,” legt gemeenteraadslid Johan Cassimon uit. “Daardoor staat er erg veel belastinggeld te verdampen, de huidige inflatie indachtig. Schepen van financiën Maarten De Bock schermt met een inhaalbeweging in ’23 en ’24 en ik zou hem graag geloven, maar dit track record stemt toch tot nadenken. Ik raad hem alvast aan om een goede uitleg klaar te hebben waarom hij belastingen heft voor een investeringsprogramma om aan het einde van de rit veel minder uit te geven. Dat is dubbel wrang als je ziet dat veel gemeenten door de inflatie en hoge energieprijzen moeten krabben om hun rekeningen op orde te krijgen. Kalmthout krijgt zijn belastinggeld niet uitgegeven door een manke planning van zijn investeringen.”

Kalmthout beheert zestigtal gebouwen

“Ondertussen lopen de loonkosten hoog op door de inflatie,” vervolgt Cassimon. “Er worden de komende jaren zelfs extra aanwervingen gedaan. Voorlopig is dat allemaal geen enkel probleem. Maar op de lange termijn beperkt dat de financiële slagkracht van onze gemeente en we hebben al het grootste ambtenarenkorps van de omliggende gemeenten, berekend per inwoner. Daarnaast lopen de kosten voor energie hoog op. Momenteel beschikt of voert de gemeente het beheer over een zestigtal gebouwen. Die wegen zwaar door op de gemeentelijke werking, o.a. door uitgaven voor onderhoud en energie. Rationalisering dringt zich op.”

“Samenvattend kunnen we stellen dat het bestuur zijn investeringen beter moet plannen en de structurele exploitatiekosten onder controle moet houden,” besluit Cassimon.

Lees er meer over in Het Laatste Nieuws.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder